Informatica - .:TBM ELECTRO:.- ELECTRONICS & COMPUTER ENGINEERING

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

Informatica

Conditie

Betaalmethode
Creditcards en cheques worden niet geaccepteerd De BTW-vrijstelling is voorzien voor de levering van goederen aan een reiziger, niet - inwoner van de de Europese Unie die het bezit van de goederen in België neemt en exporteert in zijn persoonlijke bagage buiten de Europese Unie (artikel . 39 , 1 , 4 ° BTW-wetboek )

Deze regeling is vastgelegd in het koninklijk besluit nr 18 van 29 december 1992 en hieronder samengevat :

1.
De koper van goederen moet een reiziger zijn die niet in de Europese Unie woont, zijn documenten (ID-kaart, paspoort) zullen het bewijs zijn.

2.De aankoop van deze goederen moeten vrij zijn van commerciële of professionele aard.  
Bijgevolg moeten deze middelen worden gericht op:
- De reiziger persoonlijks gebruik
- Het gebruik van zijn familieleden
- Als cadeau.
Dit moet uitkomen van de kwaliteit van de gekochte goederen.

3.De factuurwaarde moet groter zijn dan 125 euro ( BTW inbegrepen)
4.De factuur moet worden afgegeven voor de 5e handelsdag van de maand volgend op de   maand van levering .
5.De goederen hoeven voor het einde van de derde maand die volgt op de maand waarin de   levering heeft plaatsgevonden te worden geëxporteerd.
De uitvoer moet worden aangetoond   door het wetsvoorstel door de douane bij de uitgang van de Europese Unie .Terugname – ruilen

Tenzij onze stilzwijgende overeenkomst zal een verkocht onderdeel niet wordeb geruild of geretourneerd.

Bestelling
Elk bestelling maakt zich voort in een verkooppunt TBM ELECTRO,  wij betrokken de klant en wij zijn betrokken enkel nadat men schriftelijk de bestelling hebben geaccepteerd. Er wordt trouwens een aanbetaling gevraagd bij een bestelling die wj niet in stock hebben, hetzelfde voor pc's die worden door ons gemonteerd. We houden geen enkel rekening met een bestelling die per post, fax of e-mail wordt gedaan. De prijzen kunnen verschllen.
Bestellingen worden niet geaccepteerd door ons binnen de grenzen van de beschikbare voorraad .

In het geval dat de klant geen gevolgen geeft op zijn bestelling, voor ender welke reden:
het zal nodig zijn om een ​​forfaitair bedrag van 30 % van de waarde van de bestelling te betalen , zonder verplichting voor ons om schade aan te tonen ; de vergoeding is verschuldigd van rechtswege en zonder ingebrekestelling , vanaf de achtste dag na verzending van ons brief waarin de koper zijn bestelling moet volgen. Indien een depot door de koper is betaald , zal het worden gebruikt om de voornoemde schadevergoeding te ontladen .

Levertijden worden gegeven aan de koper als louter indicatief. Eventuele vertragingen kunnen noch deel nemen van onze verantwoordelijkheid , noch de annulering van de verkoop
rechtvaardigen .

BTW
BTW terugbetaling zal alleen worden gedaan op vertoon van behoorde ingevulde juridische documenten .

Garantie
Tenzij anders vermeld op de factuur , zijn onze producten onder de garantie :

1 ) gedurende 7 dagen voor de aankoop van onderdelen voor een lagere prijs dan 12,50 €
2) gedurende 6 maanden voor de aankoop van onderdelen voor een hoger prijs dan 12,50 €
3)  voor een periode van twaalf maanden , met betrekking tot computers opgezet door onze diensten ( met uitzondering van het toetsenbord, muis en speakers , een periode van 7 dagen) , op voorwaarde dat assemblage en configuratie zijn gemaakt door deze laatste ; en garantie labels aanwezig zijn en niet gescheurd of niet-gesloten zijn .

Uitgesloten van de garantie verbruiksgoederen, software , toetsenborden, muizen , tapijten , kabels , ventilatoren , adapters voor processors, processoren die garantie label zou verbrand zijn en allimentatiedozen .

De garantie , die loopt vanaf de datum van aankoop , zal niet worden geschorst of onderbroken door de tijd die door onze technische dienst en / of vervanging van het onderdeel die defect is.

Wij doen ENKEL wat er gevraagd wordt van de klant en niets meer. De koper is m.a.w. Verbeurd van garantie indien hij de goederen heeft getransformeerd of gebruikt zonder de instructies van de fabrikant, of  door een defect ontstaan door een ongepasrte gebruik van de koper. (Bv: Verbrand CPU, Velcro moederbord, Dé-gezoneerd DVD...)

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu